is toegevoegd aan je favorieten.

Avondtydkortingen van het kasteel of Zedelyke verhaalen ten dienste van de jeugd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VAN HET KASTEEL. £0?

„ looren ? "— „ Ja, (hernam Mevrouw de Cle„ inire ,) men heeft u flegts al, het geen gy ver„ looren, maar niet, dat gy verwaarloosd heb, „ in reekening gebragt. Daar by ben ik niet ryk;

gy draagt geen geborduurd neteldoek , noch „ kanten; gy kunt dus niet vernielen of verlie„ zen , dan geringe zaaken. Gy hebt voor fnuis„ tery niet dan kokers van ftroo of citroenfcb.il,, len, of van hoorn gemaakte doozen, en al uw „ fpeelgoed beloopt flegts zes guldens."— Zo „ veelte beter, beste Mama, (zei Pulcherie ,) ik ben als Henriette, de Dogter van Mevrouw Steinhaufe; ik vind, dat een fraaije opfchik my flegts hinderen zoude. Een mooi met kanten „ gegarneerd fchortje zou my maar verdriet ver„ wekken; want ik verkies, even als Delphine, de roozen te plukken, zonder dat ik de doornen „ voor myn mooije goed behoef te vreezen."— „ Die wensch is zeer natuurlyk; maar denk daar by, dat Henriette, even zo eenvoudig als gy, ,, boven dien nog verftandiger was , en niets ver„ loor. Bedenk ook tevens, dat, naar evenree„ digheid van elks bezittingen, gy my zo veel „ kost met het verliezen van uweyvooren vinger,, hoeden cn Engelfche fchaaren, als Eglantine „ haare Moeder koste, met het verliezen van haare gouden vingerhoeden, en haare met goud en zilver ingelegde fchaaren."—„ Maar, Mama, waarom bragt Doralice haare Dogter ook niet

„ een-