Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

WYSGEERIGE VERHANDELING

VAN

AUGUSTUS MATTHIAE,

ter BEANTWOORDING der VRAGE,

fVF.LKE ZTN DE VOORNAAMSTE HOOFDSTUKKEN? EN WELK* DE NATUURL TKE EN ZEDELTKE OORZAAKEN DER ONDERSCHEIDENE GE AARTHEID OF VAN HET VERSCHILLEND C HAR ACTE R , 'T WELK HET EENE VOLK VAN HET ANDERE ONDERSCHEIDT? IS HET GEPAST, DAT DE LEERAARS DER ZÉ DE KV N DB , IN II ET GEEVEN VAN VOORSCHRIFTEN VOOR DE PUBLICOJUE ZEDEN, OP DAT VERSCHIL ACHT SLAAN V ZO JA> IN HOE VERRE?

AAN WELKE DE EERE-TRYS VAN HET

STOLPIAANSCH LEGAAT,

in den jaare mdccxcvu. IS TOEGE WEEZEN.

Waar. by gevoegd zyn twee verhandelingen^ over dezelfde stoffe,

Eene Nederdiiitfche van W I L L E M d e V

En eenc Latynfehe van LODE.WYK-GEORGE BEl^SsP

TE L E X D E N,

By 3AM. bk ]Oa LUCHTMANS» 1801;

Sluiten