is toegevoegd aan uw favorieten.

Naam-boekje van de wel ed. heeren der hooge Indiasche regeeringe [...] op Batavia [...] zoo als dezelve in wezen zyn bevonden ultimo december 1793

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NA AM-BOEKJE

Van de Wel Ed. Heeren der HOOGE INDIASCHE REGEERINGE, GequalificeerdePerfoonen, enz op

B ATA VIA-

Mitsgaders.

De Refpeffive Gouverneurs , DirecleursComma deurs opperhoofden™^

zoo als dezelve in wezen zyn bevonden ukimo December 1793,

Msmeedealleiïe Gouverneurs Generaal zecknhetjaar 1610. * ^ev^ns de hoo^ Pn t«?«j ^ ,1 . ^ vï> ae buiten Comptoiren van NEDERLANDS IN UI At

Te Amsterdam,

% J O S 1 A SCHOUTEN, CU de Wed. REIN.JER ÖTTENS»

Boekverkoopers, 179/5; Me£ Privilegie..