is toegevoegd aan je favorieten.

Estelle.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2jïsd* auEK. i*e

gerus-e cn moedige houding, deed zig het ftnjdperk openen , liet zijnen hengst bij den inging ftaarlj en wandelde, terwijl hij gaston afwachtte.

Deeze Prins kwam fchielijk aanrennen witte pluimen golfden op zijn hoofd; z=in harnas, van blinkend faal, fchitterde meer dan diamanten; op zijn fchild zag men het teken der liefde, dit zelfde wa, ook geborduurd op zijn bebloemden sjerp; fnei als de blikfem vliegt hij, komt, fprir,gt de palifaden over, eer men 2e opendoet groet meniwza, en vraagt het teken

De trompetten klinken; de twee vi 'anden met een'zwaard in de eene, een' dolk in de andere hand, vallen elkander met he vigheid aan.

gaston meer driftig dan zijn dappere tegenpartij , geeft hem op een oogenbhk -er fteeken , die alle vier af„ werden : MKNuozA, op zijne beurt, „adert eene fchrede tot gaston - brengt hem het zwaard in 't aangezicht — brengt het weder fnellijk onder het flaal van zijnen vijand, en geeft hem een «eek i„ de zijde waaruit aanflonds bloed vloeide.

Op dit gezicht verbleekten deVr^/tf,»