is toegevoegd aan je favorieten.

Vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen, der Vereenigde Nederlanden [...]. Agt en dertigste deel. Behelzende het vervolg van den jaare 1786 en 1787. Ten onmiddelyken vervolge van Wagenaar's Vaderlandsche historie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VADERLANDSCHE

HISTORIE,

VERVATTENDE DE

GESCHIEDENISSEN*

DER

VEREENIGDE NEDERLANDEN»

Uit de geloofvvaardigfte Schryvers en egto Gedenkftukken zamengefteld. Met Plaat en* AGT EN DERTIGSTE DEEL.

BEHELZENDE HET VERVOLG VAN DEN ' JA are 1786 EN i787.

t e N ONMIDDELYKEN vervolge van v.' a g e n a a r's vaderlandsche historie.

te AMSTERDAM, tv

J Q HANNES A L L A R £.

m d c c x c ï v.