Vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen, der Vereenigde Nederlanden [...]. Agt en dertigste deel. Behelzende het vervolg van den jaare 1786 en 1787. Ten onmiddelyken vervolge van Wagenaar's Vaderlandsche historie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar