is toegevoegd aan uw favorieten.

Vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden [...]. Behelzende het vervolg van den jaare 1787. Ten onmiddelyken vervolge van Wagenaar's Vaderlandsche historie. Eenenveertigste deel

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BLADWYZER,

Voorftellen ten zynen opzigte te Utrecht gedaan, 383. Aldaar in alle zyne Waardigheden gefchorst, 387. Trekt in Utrecht, 403.

Winsen (P. E. Voet van) te Utrecht in bewaaring gefield, 366.

Wyk hy Duur/lede,"" wat daar met den Burgera. Haantjes gebeurde, 409. 's Prinfen Volk daar voor en de Stadopgeè'ïscht, 409. Raadpleegingen over de Opeifching, 410» Befluit ter Overgave, 411. Veelen vlugten na Utrecht, Aid. Eenige Heeren gevangen gezet, 412. Veranderingen

aldaar, en het verder voorgevallene, 414.

wys (De) te Wyk gevangen

wgezet en geflaakt, 412.

7 Z.

A. eeland ftemt met Gelderland en de Sticht/de Staaten te Amersfoort vergaderd in, om de gezondene uit Utrecht niette erkennen , 326. Verdere tegenkanting', 331. In Zeeland goedgekeurd, 337. Hoe zy Holland ten deezen opzigte wederflreeven, 338.

Zeist (Voorzorgen tegen hec Kamp te) in Utrecht gedraagen, 363. Gefleldheid en fterkte van dit Kamp, 364 en 305.