is toegevoegd aan je favorieten.

De bybel verdeedigd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Aardryksk. der H. S. Hoofdft. XVI. 223

Shaw (*), een oordeelkundig, geleerd en opmerkzaam Schryver, dan weet ik niet, wanneer wy dit alles by eikanderen neemen, wat men meer eifchen kan tot bewys van de geloofwaardigheid der gewyde Berichten, nopends de vruchtbaarheid van Paleftina. En ,wat brengt men tegen dit alles in ? Waar op grond men zyne befchuldiging in dit ftuk tegen de geloofwaardigheid van den Bybel? Zy beroepen zig op eene plaats van Strabo (f), op eene plaats van Hieronymus (§), en op den tegenwoordigen toeftand van het zogenaamd heilig Land, het welk verre af is van den lof van vruchtbaarheid en aangenaamheid te verdienen. Laten wy kortelyk zien, wat er van deeze bewyzen is? Strabo heeft op de plaats, op welke zich de Ongelovigen beroepen , zo veele grove misdagen begaan, dat men met groote reden zyn geheele getuigenis in twyfel zou kunnen trekken , te meer, daar hy zich zeiven openlyk tegenfpreekt. Hy zegt, dat Jerufalem eene bergachtige plaats is, die wel overvloed aan water heefc, doch het rondom gelegen land is onvruchtbaar en droog, en heeft binnen den omtrek van óoftadiën eenen fteenachtigen grond. Maar laat Strabo's getuigenis alle zyne kragt behouden, het is nogthans vooreerst duidelyk, dat deeze Aardryksbefchryver fpreekt van Jerufalem en deszelfs LandItreek, maar kan of mag men daar uit befluiten tot geheel Paleftina? Dan zullen wy Strabo tegen zich zeiven aanvoeren, nadien hy deLandftrcek aan de Zee Gcnezareth en den Jordaan,

el,

(*) Reizen II. Deel. BI. 89, 90. me: de Aanteekeningen»

(f) Geogr. Lib. XVI. pag. 880.

CS) £P'Jt' "d Dahdanum Opp. Tom. III. pag. 47.