is toegevoegd aan je favorieten.

De bybel verdeedigd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AardryïTsk. der H. S. Hoofdft. XVI. 227

word? ten minften daar word niet byzonder gemeld, wat Ifadk gezaaid heeft, tenware men met de verandering van ééncn ftip, gelyk de Heer Michaclts (*; giste, geloofde, dat Ifadk gerfte gezaaid heeft. Zo veel is nu zeker, dat Diets ongeloofiyks hier gemeld word, noch Matth. XIII. 8. hoewel er in het geval van Ifadk nogby komt, dat de gefchiedenis wel uitdruklyk er by voegt, want de Heers zegende hem.

§• 4-

Aardrykskundige zwarigheden in de overige Boeken van Mofes.

De meefte Aardrykskundige naamen, die in Mofes overige Boeken voorkomen, zyn moeilyk te bepaalen. Voor een groot gedeelte betreffen zy de reize der Israëliten door de woeftyne naar Canadn, en wie zal in zulken verren afftand de eigenlyke of de juifte ligging van alle deeze plaatzen opgeven ? daar misfchien fommigen den naam ontleenden naar zwervende Arabifche Stammen, die dan eens hier, dan elders zich legeren? De Heer Schutte, werkzaam tot het laatft van zyn leven, heeft zich de moeite gegeven, uit Pocock en andere laater Reizigers, de onderfcheidene plaatzen, en het geheel beloop van den togt der Israëliten door de woeftyne , op te fpooren, en wy hoopen, dat 's Mans arbeid niet verlooren gaan, maar het licht zien zal. Ondertusfchen zullen wy de zwarigheden, welke bedenkingen tegen de Waarheid, of Godlykheid van Mofes fchriften konden opleveren,

uit

. (*} 1. c. Bladz. 262

P 2