is toegevoegd aan je favorieten.

Biographisch woordenboek der Nederlanden [...]. Eerste(-achtste) deel.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

230 COMMELIN. (JOHANNES)

„ maniere, in die nieuwe Kerk; heeft hem Ook gedurig laten „ vinden in de preke, zoo tot Gent als tot Antmrpen: ver„ werpende alfo het oude Catholijke Geloove, omhelfende de „ Partije van de nieuwe Religie, contrarie de Plakaten van „ gedagte zijne Majefteit, fchendende derzelver authoriteijt „ ende gefag &c." Behalven de doodilraife, wiérden alle

zijne goederen daar te boven verbeurd verklaard . Kas».

Commelin, Befchr. van Amft. bl. 1023.

COMMELIN (JOHANNES), de oudïie zoon van Izaaï, hier beneden, is geboren te Amfteldam, den 23 april 1(529, en leide zig van der jeugd af aan toe, o'p de beoeffening der genees- en kruidkunde, teffens ieverig werkzaam zijnde in het vak der gefchiedenisfen. Tot Med. Doktor gepromoveerd zijnde, beriep hem de Regering van zijne vaderftad tot Hoog. leraar in de kruidkunde. Bij de buitengewone verandering ' «Ier Regeringe, op den 10 feptember 1672, wierdt bij door den Prinfe van Oranje, Stadhouder van Holland, tot Raad aangefleld, en ten jare 1682, nevens Joan Huydecoper, Heer van Maarfeveen, verkoren tot Kommisfaris over den nieuwen Hortus Medicus; doch hij was het inzonderheid die de voornaamfte zorg gehadt heeft over deszelvs aanleg, fchikking en verzorging van het nodige dat daar toe vereist wieidt, ook heeft bij een uitvoerige befchrijving van de zeldzaamfie' gewasfen, welken 'er, in zijnen tijd, aangekweekt werden, opgefteld, die door Frederik Ruisch en Frans Kiogelaar in 't latijn overgezet, en door zijns broeders zoon Kasper Commelin, Med. Doktor, die na hem, de Kruidkunde te Amftel. dam onderwezen heeft, tot II Delen in folio vermeerderd, in *t licht gegeven is. -Ook heeft hij een goed gedeelte famengeReld van de aSefcljJijbrng ban Sïnijlclöain / in 't jaar 1665, op den naam van Tobias van Domselaar in 't licht gegeven' Nog ^cberfanbfche ÏRépcriöcs?/ of oefening ban Sitnoencnen «©ranjcbomen/ met platen. Hmfï. 1676. in folio. Hij is

den 19 januarij des jaars 1692, overleden. Wagen.,

Befchr. van Amft. VIII. St. bl. 709. XI. St. bl. 345.'

COM-