is toegevoegd aan uw favorieten.

Mosaïsch recht, of De ziel der wetten van Moses.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3i8 TWEEDE BLADWYZER

zich zelve» , den Godtsdienst. 1, 59. 296 Vtndeling - huizen zyn niec genoegfaam tot onderhoud van arme Kinderen. II, 12 3- 349

«— in dezelve fterven meer Kinderen , dan 'er , naar het getal van die 'er in komen, fterven moesten.

alsboven.

Voegden, ten hunnen opzichte heeft Mofes niets bevolen. II, 137. 426

of Mordochai een voogd

geweest zy. II, 137. 427

Voorbeelden behooren niet tot het Mofaïfch Recht. IV, 183. 2

Voorhuid, konst om dien wederom te doen aangroeijen V , 249. 159. Zie Be* fwjding.

Voorzeggingen in den naame van eenen vreemden Godt verbooden V, 248. 152. Zie Propbeeten.

zyn geene beveelen. I,

54. 264

Voorzienigheid ( door eene byzondere ) vertoonde ,Godt zich als Koning der Israëliten. I, 35- 180

VorjienderStammen. Z'ieStammen.

Vreemdlingen wie men daar onder te verftaan hebbe. H, 138.428. ÏI, I43-46I

-—.s twee foorten van dezelve" , die Gen?» en Tofcbabim genaamt worden, alsboven. . wat Mofes ten hunnen opzichte belast hebbe. II, 38. 429

Vreemdlingen konden, onder zekere voorwaarden, het Burgerrecht bekomen onder de Israëliten. 11,139.

430

hadden deel aan de Üf-

fermaaltyden. II, 143.46a

moesten befneden worden , indien zy als leden van het Jooofche Volk wilden worden opgenomen. IV, 184. 9. zo dit hun oogmerk niet was , hadden zy Vryheid. alsb. — konden Offeranden doen , zonder befneeden te zyn IV , 184. 10

Vreemde Burgets deeze zocht Mofes niet in het Land te lokken. 1, 37 186

zonden , aan deeze

maakte men zich niet altoos fchuldig , door dezelve niet aan te brengen.

VI, 290 c,8

Vreugde, geeft dikwils niets anders dan eenen maaltyd te kennen 11, 143 460

Vrouwen , een Koning van Israël mocht 'er niet veele hebben. 1, 54. 266

—— werden in den Oorlog, zoo wel als de Kinderen, gevangen. 1, 64. 332

.of 'er in Allen meer

dan op andere plaatzen gebooren worden. 11, 96. 177. zie Gejlacbt

werden doorgaans gekocht. 11, 85 107

de prys daarvan was

verfchiliend. 11, 85- 109

—- Mofes waardeert dezelve volgens den middel-