is toegevoegd aan uw favorieten.

Orestes en Hermione, of De kracht der edele en zuivere liefde.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

43 2 . ORESTES en HERMIÖNE.

taar der Godin, mijn dood-vonnis te hooren! Hoe ver , hoe ver ben ik thans, van allen troost verftooken! voor den laatften dag van mijn leven is eerst de hoop van eenige vreugde bewaard! j

Nu trad de getrouwe Emire binnen, geroepen door de jammerklagten van haare geliefde. Palmire vloog haar met vliegende haairen , en Rroomende traanen tegen, doeg haare fidderende handen vuurig om haare fchouders, en zuchtte: geen troost meer, mijne geliefde nu geen troost meer! Thans ben ik tegen alle vreugd dood : verhard tegen de lieve woorden, die van uwe lippen vloeien; geflooten voor alie hoop; geen troost dringt meer in mijne ledige ziel.. Alles, alles is weg! Hij is niet meer! Hij is door moorders-handen gefneuveld. —-

Emire beefde; doch zij- wist niets van deeze treurige gebeurtenis. Ach! om der Goden wil, zeide zij, üfik uw hart niet vOordehoopf Hoe? zouden droomen uwe rust ftooren ? Waaröm geeft gij plaats aan de treurige denkbeelden, die fchijn van waarheid hebben?——

Hij