is toegevoegd aan je favorieten.

Orestes en Hermione, of De kracht der edele en zuivere liefde.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VEERTIENDE BOEK. 433

Hij is niet meer ? Hoe kunt gij u zelve

pijnigingen uitdenken , om u de fchoonfte uuren van hoop zo rampzalig te maken!

Palmire. Hij is niet meer! weg, weg met allen troost! Mijn vonnis is geveld. Zo zeker, als geen God de dooden uit den langen nacht te rug roept, Emire, zo zeker als het doode ftof nooit weder leven voelt, en geen fchim uit Elijfiën wederkeert, zo zeker ben ik van alle vreugde, die het leven heeft, voor eeuwig, eeuwig afgefcheiden. Geen geval

kan hem mij wedergeven; hij is niet meer! —

omgebragt zijn deugdzaam bloed bevlekt

de aarde.

Emire. O! dierbaar kind, mijne zoete zorg, geliefde last mijner armen, fpaar uwe bedroefde Emire, fpaar uw eigen dierbaar leven! Met wat droomen wilt gij u zelve kwellen? ■

Palmire. Ik droom niet', Emire. Al te waar! Hij is vermoord! O! Moest ik uit den flaap ooit ontwaaken, die mijne fmerten , alle mijne zorgen, in vergetenheid begroef, moest ik uit deeze gevoelloosheid ontwaaken , om E e zij-