is toegevoegd aan je favorieten.

Beschryvinge van den archipel, tot nut van den krygsman, zeevaarenden en handeldryvenden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ito BESCHRYVINGE van

BYVOEGZEL

Behelzende eenige voornaame Havens op de Westkust van Morea gelegen, welke ïk, zoo als in het Voorbericht gemeld is, van den Archipel afzonderlek behandeld heb; ten einde denzelven in zyn geheel te laaten, en de yerwarringe zoo veel mooglyk is, voor te komen.

Het VVESTLYKE gedeelte van MOREA.

Hier door verftaan wy de verkenninge van het eertyds zoogenaamde Mesfeniën , door. de Venetiaanen met den naam van Belvedère beftempeld: Hetzelve is het allerwestlykfte van de vyf Schier-Eilanden , die den Zuid. lyken uithoek van Morea befluiten : Het Schier-Eiland Belvedère ligt tusfchen de Golfen van Arcadia ten Westen, en die van Coron ten Oosten: Op den Zuidlykften uithoek van hetzelve ligt de Caap Gallo, en ten Z: van de Caap vindt men het Eiland Venetica3 ten Westen en ten Z: W: van welke men in Zee de Eilanden Sapienza en de Klip Venetica vindt: De omtrek van deeze kust, te rekenen van het Eiland Prode tot aan Calamate, diep in de

Golf