is toegevoegd aan uw favorieten.

Rosalie en Sophie; of, De hoogste graad van het verheven sentimenteele, aangetoond in derzelver jammerlijke lotgevallen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

74 d^e VERLEIDING.

gen nedenvaard Hortte, aan den geheelen treurigen landftreek.

Gy leeft, ongelukkig kind! zeide Lotje,gy leeft dan! Waarom zyt gy niet geftorven , voor dat gy het licht dezer waereld aanfchouwde ? Wilt gy de zonne aanfchouwen, die, met zo veel luifter, boven de hoofden van booswichten opgaat? Sluit, 6 fluit uwe oogen myn kind, voor dat gy kennis krygt aan het ergfte der

fchepzelen den mensch. Zo gy fnood zyt,

zo zult gy anderen ongelukkig maaken, en zo gy goed zyt , zult gy het offer der fnoodheid van anderen zyn. Ontvlucht weder deze waereld ; of wilt gy u in dezelve ophouden, fchrei dan den Schepper aan , dat hy u eene beerin tot moeder geeve , zo zult gy ten minflen gevoelen wie uw vader geweest is.... Neen ongelukkige , neen, gy zult niet leeven ——

niet ongelukkig worden als uwe moeder

gy zult aan het gevaar, om verleid en verworpen te worden, niet zyn blootgefteld. Geen wellustige zal hei genoegen hebben , u tot een nieuw offer zyner wandaaden te maaken. Neen, fterven zult gy, om dat u de dood oneindig beter is dan dit leeven. Zou het beledigen der natuur zyn, dat ik u aan eenigen flan-

genkuil