is toegevoegd aan je favorieten.

Tooneelspelen voor het hart.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TREUR SPEL.

6l

Dorval.

Gy bemint hem! Wat betekenen die woorden ? Lucia.

Alles wat zy kunnen betekenen... Ik bemin u fterker dan my zelve. Ik wil voor u niets geheim houden. Hebben wy eikanderen geene openhartigheid beloofd, federt den tweeden dag onzer byeenkomft ? Gy ziet hoe myn geheugen van onze beloften boekhoudt... Van myne zyde zal 'er aan myne beloften voldaan worden. Ik zal u myn ge-

heel hart openen Ik bemin u te fterk , om u

te kunnen verlaaten , en echter wil ik , dezen dag nog, vertrekken... Gy verwondert u Dorval ; maar , laat my uitfpreeken. Ik kan uwen echt met Dorife niet bywoonen , zonder te weenen...

Dorval, (fterk ontroerd ) Wat zegt gy ?... Weet gy wel, wat gy zegt?.,. Lieve Lucia, denk eens...

Lucia.

Laat my, bidde ik u, uitfpreeken. Wanneer ik denk, dat gy, onafgebroken, met Dorife zult omgaan dat zy op alle de overleggingen van uw

hart — op alle uwe gedachten , de byzonderften zelfs niet uitgeflooten , een eigenlyk recht zal verwerven dat zy u zal kunnen zien, fpreeken,

en verzekeringen van haare tederheid geeven , wanneer zy zal willen dat gy, daardoor, zult belet worden, aan uwe Lucia, aan uwe eenigfte Zuster , op die wyze te denken , als zy wenscht, dat