is toegevoegd aan uw favorieten.

Naamboek, van de wel-edele heeren der hooge Indiasche regeering, zoo tot, als buiten, Batavia [...] zoo als dezelve onder ultimo december 1787. alhier in weezen zyn bevonden

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NAAMBOEK,

Van de Wel-Êdele Heerek der HOOGE INDIASCHE

REGEERING,

zoo tót, als buiten,

BATAVIA;

Mitsgaders van de Politique Bedienden, die van de Juftitie, de Kerk; Burgery, Zeevaart', Militie, Arriiillery, Chirurgie, &c>, zoo als dezelve onder ukiino December 1787 alhier in tyeëzerï zyii 'bevonden:

Item

Der Gouverneurs, Directeurs, en Commandeurs

mitsgaders verdere Opperhoofden en min- ' dere Bedienden, op de refpective Comptoiren tan huiië.

Nevens

Een Lyfi van de Perfoonen, die gerepatrieerd , en een van die naar de Buitencomptoiren vertrokken zyn; item een van de overledenen.

Te BATAVIA

Gedrukt by Compagnies Drukker PI ET ER van GEEMEN, Met approbatie van Hunne Hoog - Edelheden.