is toegevoegd aan uw favorieten.

Naamboek, van de wel-edele heeren der hooge Indiasche regeering, zoo tot, als buiten, Batavia [...] zoo als dezelve onder ultimo december 1788. alhier in weezen zyn bevonden

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NAAMBOEK,

van de Wel-Edele Heeren der HOOGE INDIASCHE

REGEERING,

zoo tot, als buiten,

BATAVIA;

Mitsgaders van de Politique Bedienden, die van de Juftitie, de Kerk, Burgery, Zeevaart, Militie, Arthillery, Chirurgié , &c., zoo als dezelve onder ultimo December 1788, alhier in weezen zyn bevonden:

Item

Der Gouverneurs, Direfteurs, en Commandeurs, mitsgaders verdere Opperhoofden en mindere Bedienden, op de refpeftive Comptoiren van Indiè'.

Nevens

Een Lyfi van de Perfoonen, die gerepatrieerd , en een van die naar de Buitencomptoiren vertrokken zyn; item een van de overledenen.

m 111 1 lü

Te BATAVIA

Gedrukt by Compagnies Drukker PI ET ER van GEEMEN;

Mttapprobatie van Hunne Hoog- Edelheden*