is toegevoegd aan uw favorieten.

Naamboek, van den hoog edele gestrenge heeren [...] der hoge Indiasche regeering, zo tot, als buiten, Batavia [...] zo als de zelve, onder ultimo december 1794. alhier in weezen zyn bevonden