is toegevoegd aan uw favorieten.

Koopmans reeken-konst ten gebruik der lief-hebberen en ter oeffening der leer-gierigen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ii2 Wijgel op en van Hamburg.

P'. Tranfport van de andere zyde . . M 7©88-1-

Pr,Dito - - - M. 118:7— "

Voor de Schaal in de Scbuir, en aan boort

te brengen a Smet biergeld Courtage van dito Partye aijj dei 00 Ég 49: ?:-

Provifieaiipc°i vanM.7088:1 106:

Af 9 pc», agio van M. 2,04: 2. M.ioo: 4:- M.76.,.ir-

en94Pc°.van 5309:13 46o:J:- 650:15:-

_ ;-r. :■ Komt in Bankgeld M.<o6j:-

Den felven heefr op my getrokken volgende Partyen als D.78oaj3;ftuiv.bed«.hierinB»./ enteHamb. M.1560:-

Door my is geremitteert. D. ïoooa 3zift. .... .,

3«°' 34 - - - -- . . 9X-

D. 3130: bedragen hier in banco ƒ en teHamb. M aóoT-

2.1. Hamburg heeft my geremitteert voor zyne Reekening de Volgende partyen tot naarvolgende Courfen bedragen te famen ƒ Bankgeld en 01don neertmy voor zyne Reekening by de Comp alhier te kopen 1 vaten Foelie, 1 var Nagelen, 1 vat Notemuscaten, en 24 b ardeelen Caneel, maar rerwylen minder geremirteerr, is als den Inkoop voorfz. bedraagt, is de vrage hoe Hamburg de Cours moet reguleren om duo effecten re taxerende veel die hem inkoops koften? antwoord

De geremitteerde partyen zyn D. 140c: - a 3 3f ft. bedragen hier in banco f 8oo:-a33|-ft. J 700: -a334.lt. ... 9oo:-a 33yft. . . . m

1000:-a 3344/ft' ... \ i2oo:-a3 3jft. - » 479:-a 3y^.ft. - _ Ii54:ï8a33fï.ft. - _

D.7633:18

Inkoop