is toegevoegd aan uw favorieten.

Koopmans reeken-konst ten gebruik der lief-hebberen en ter oeffening der leer-gierigen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wijf el op en van Venetien. % 17

7. Ik remittere op London voor Rekeuing van Venetien £ 299:

13: 11 ty a 33 $ io]ty,en trekke op Venetien Duc. 1879 : - a 944ty, hoedanig fal dito Rekening ftaan? antw.'

8. Venetien fend my Rekening over den inkoop van een Baal Zyde , voor myne Rekening over Bolfano, Augsburg en Leipzig, naar Dantzig gefonden , bedragende Dt, 1437:18:-Soo de Wiffel van daar af komt a 96I ty pr Dc., en de Cour; hier op Dantzig is 268] gros pr„ £ Vlaams. Hoe veel fal my di • to party Zyde te Dantzig in Pools geld komen te koften ? antw.

9. Venetien remitteert my voor myne Rekening Pel*. 1178:6:4a 971 ty , in een Brief uit Livorno getrokken , en fchrytt dito party aldaar gewilfelt te hebben a 93ityprDt., de vrage is in hoe veel Ducaten ik Venetien moet crediteren? antw.in Dt. 1238:16.

Exempli Gratia

Ps. 1178:6:4

97i 9*4 % t>

8246 371 g$zt(6,-

10602 fatizf #> 1238:16:-

I 589 zttitt* 5 241-, ittt 24

1 4S> voordegebrok. f% -

4 ii-> neemt2heele 984

492

114886% —— 4 33

459544 Ïtti9i

jj■ g10 15 IA? neerae daar voor

4S9544Zyn-;ty gffP 3" >S Venetiaan»

%1r

10. Venetien remitteert my voor myne Rekening Ps.2321:13:8 a 96I ty in een Brief uit Genua getrokken, en zegt daar nevens dat dito party gewilfelt is a 92^ ty, in hoe veel Ducaten fal Venetien my daar voor debiteren , en hoe veel fal my hierin Banco werden afgefchreven ? antw,

E e