is toegevoegd aan uw favorieten.

Staat van regering, godsdienst, geleerdheid en konsten in Groot-Britanje, omtrent het einde van de agttiende eeuw.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hoofdft. IHj Van de Univerfitettt* £37 OXFORD.

Oxford ligt zevenenvyftig engelfche mylen van Londen, en men kan daar heen op de zelfde wyze,. met de zelfde gevoeglykheid en fpoed , en voor foortgelyken prys als naar Cambridge reizen. Ook gaan derwaards twee onderfcheiden wegen, van welken een vreemdeling, om de onderfcheiden landftreken en heeren-huizen te zien, den eenen in de heenreize en den anderen by zyne terugkomstkan kiezen. Hetfpreekt van zelfs, dat men, me* extrapost reizende , beter naar goedvinden onderweeg zig ophouden, en kleine uitflappen doen kan, om de lusthuizen der grooten, en andere voorwerpen, die zyne nieuwsgierigheid opwekken, te bezigtigen; doch het fpreekt niet minder van zelfs, dat men dan oneindig meer geld moet hefteden dan of men zig met de gemeene postkoetzen vergenoegt. °

De uiterlyke vertooning van Oxford is by het aannaderen veel fraaier dan die van Cambridge. loen ik, verfcheiden jaren geleden, voor de eerftemaal derwaards reisde, kwam ik uit Nothamptonfhire, en dus van den noordkant aan, van welken ik oordeel dat de ftad zig best voordoet. IK had in Duitschland zo veel van dezen zetel van geleerdheid gehoord en gelezen; zo menig te Oxford gedrukt boek, op welks titelblad het Sheldonfche Theater afgebeeld ftond, had myne oogen bekoord ; met zulke verrukkelyke klenren had men my de fchoonheid der Bodleyaanfche bibliotheek

af.~'