is toegevoegd aan je favorieten.

Tooneelspelen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

over HAMLET, TREURSPEL. ioï

„ Maar ik beu Mensch en Vorst, en fehoon ik alles

derv'

„ 'k Zal leven voor myn Ryk.'k doe meer dan dat ik fterv!

Een ongenoemde heeft de Franfche Hamlet in 't Jtaliaansch overgezet (2222). In de voorrede geeft hy een uittrekfel, van het ontwerp van Shakespear, dat egter zeer gebrekkig, en zigtbaarlyk van Voltaire ontleend is. Zyn begrip van het Engelfche origineel en de verdienste van het Franfche ftuk kan men uit de volgende woorden beoordeelen: Basterd esfo (l'estbato) per altro , comunque fiafi & porre in istato chi legge di guidicare confondamento deoli forzi d'ingegno che M. Ducis ha dovuto wettere in opera per ridurre a regolare e nobilb forma questo, per altro non dispregevolosceNico mostro — Deze overzetting zelfs is inrym vryë jambes, en met tamelyke vryheid ver aardi gd, die het origineel verkorten; doch ook dikwijs zeer zwak en Profaisch worden.

(zr.zz) Amleto Tragedia di Mr. Ducis, ad imitazione delia Inglese di Shakespear tradotta in verso Sciolto. Venez. 1774.

EINDE.