is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenis van de Noord Amerikaansche staats-omwenteling.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

jq8 Hoofdft. XV. De Veldtocht van bet jaar 1777,

den Amerikaanfchen oorlog veroorzaakte, reeds ;ang haren naburen in het oog geftokenj zoo daC fleze zich verheugden in haren tegenfpoed3 en in, zonderheid in het vooruitzicht op eene fcheuring van haar veel te machtig gebied.

ZES-