is toegevoegd aan je favorieten.

De moei-al

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

D E

M O EI- & L

er. i.

Denkt niet dat Scipio door Eigenbaat tot iets, dat het Vaderland nadelig is, te bewecgen zij.

Scipio.

INLEIDING.

„ Hoe nu, wat zal men toch al langer moeten hoo„ ren? Wederom een Weekblad, en dat juist in eenen „ tijd dat 'er zoo veel géfchreeven en gewreeven wordt? „ Men mogt waerlijk wel ophouden met diergelijke gri„ masfen; het ware te wenfchen dat men zich liever een „ weinigie meer ophield, om voor zijn eigen welzijn te „ zorgen, dan zich geduurig toeteleggen op het fchrij,, ven van Weekbladen." Dus, dunkt mij, hoor ik een niets betekenende wijsneus, droomen; Dan, waerlijk mijn A Vriend!