is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe overzetting des Nieuwen Testaments met aanmerkingen voor ongeleerden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Cap. V. 1?5

want gij gelooft in de zelve het eeuwige

lee.

omdat zij altoos op ééne plaats zagen, en zig beij. veiaen, om bij haar wac nieuws te zeggen , even blind, a s w,j worden zouden, als ons oog geftadig op ééne Plaats gengt was, maakten eene eer daarvan, dat zij van eene plaats zeer veele (ten uiterften gedwongen) verklaaringen gaven, dis bij ongeluk alle waar ziiri moesten want volgens de dwaaze taal van dit volk. Heeft elke plaats zevemigerlei zin, en die is een Ge! leerde, welke alle deze 70 zinnen verklaaren kan, maakten ook allerlei wonderlijke leenfpreukige, of nog ergere verklaaringen, welke zij Medraseh noemen.

Ï.W 1 f Zf' 16 ^°0rd' Waarvan dit' Medraseh, ai.tamr, m,et Jelus in het Chaldeeuwsch gebruikt hebben, daar ,k in 't Duitsch, onderzoeken, of liever.

&toFL geZet, hCb- IS dit zo> dan "St* 'er moge! jijr >n 't geen volgt: &

trZVhlJi* selooft in de zelve het eeuwige keven le bben] eenige berisping. De fchrift leeit den weff tot het eeuwige leeven, en in zo ver hebben wij in

ztenZ wT^t hVeuW,'ge 'eeven » maar «Si? zagen de Jooden het ftudeeren in de fchrift als een verneeven, verdienftelijk werk aan, door het

yeZ^LTZ^u^ Verkri^ ' fteIde" 'eed' >™ verwdgIIng van het eeuwige leeven daarop, dat zij

Geleerden waren, zelfs dan, wanneer zij Gods geboden „let hielden, tegen het welk Paulus fpreekt S.

ver 3dat efnirn ^^ Verwagt''ng «aat bi-ï hen 20 ver, dat eenige Rabbijnen alleen den Geleerden aan

het eeuwIge leeven deel geeven, hoewel egter rak

dte;edendkaernb,j D°fe de "ftSs van den t£ l e'ge" woorden der Rabbijnen. Sm l h Thalmud, gaarne hebben wilde, dewijl hem ^danige V00r de Geleerden eenzijdige Lef 5e in ^ Jk m°gt voorkot"en, zal de zelve vin den in Ei enmengers entdeektes Judenthum, Th.II.

bil? I 'iSSe ^ i tf Wd » veeJe °P*h™ cnl hunn, uT:mt,de J"uden' doch waaruit men egtër

£ v^S-^t' s die met hl,nne e,gen wL-

H 4 Het