is toegevoegd aan je favorieten.

Sophia's reize van Memel naar Saxen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den.,— Ik weet niet welk eene verfchrikkende be* angstheid my hier overviel. De oude man,. die my zekerlyk moest gezien hebben, en dus ftil wegkopen was, kwam thans van een' anderen kantonaal my toe. „ Hebt gy eenige kennis van het weêr,zoef, te Juffer ? Het zal een yslyk zwaar onweêr wor„ den, God zy alle menfchen genadig! Kom fchie„ lyk voort, want het komt met kracht opzetten. „ Ik hoor onze genadige Vrouw is niet hier, " (hy hield my voor eene van onze kameniers) „ wil ik „ met u gaan , want vrouwsperfoonen zyn toch „ doorgaans bang voor het onweêr."

Ik gaf hem ten antwoord; dat zvne aanbieding my aangenaam was, offchoon ik voor het onweer niet vreesde.

„ Niet, ja maar vandaag kon het wel een heel. „ ander liedje worden als anders. Zie, daar ginter „ daar is eene onweêrfcheiding..."

„ Wat is dat$"

„ Zo eene plaats, daar het onweêr zich fcheiden. w of terug gaan moet." L „ Waarom?. "

„ Ja, dat weeten de geftudeerde Heeren in Ko-

rr, ningsbergen, , Zy houden zich ten

„ minfte zo. Ik laat dat daar, als ik maar weet, „, dat het waar is; en dat heeft deeze oude kop al „ dikwyls gezien. Kort geleden was hier een joa„ ge Heer, die profeteerde heel veel, en verklaar» de my zóveel van het onweêr en de onweêrfcheim ding, dat my hooren en zien van alle zyne wysn heid verging. Maar toen ik hem- vroeg , van, « welke onweêrfcheiding hy iprak-, toea had hy .'ac,

nog