is toegevoegd aan je favorieten.

Historische proeven over Indien. Handelende van de afgodery der Indiaanen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gap Hifiorifche Proeven over Indien.

faus, gemaakt van tamarinde, druifkruid, gember ? muskaat , enz.; en dit balletje geeft by aan zyne vrouw, die zich op het bogenblik vvcch maakt. Als hec gastmaal geindigd is, ftaat elk op , neemt zyn blad Wech, welk hy op eene afgelegene plaats gaat werpen , vervolgens wascht hy zyne handen en voeten, en befmeert zyn voorhoofd en borst met bereid Sandelhout.

Den derden dag na dat het Huwelyk voltrokken is, geleidt men de jong getrouwden ineenfchoonen draagftoel van deur tot deur ; elk doet hun gelchenken , de armften zelfs geeven vrugten; maar niemand zoude hen durven afwyzen. Na deeze wandeling geleiden de Nabeftaanden de getrouwden wederom , onder bet geklank der bazuinen of fchalmeijen, onder het pendaal, waar men hun van nieuws allen toekoomenden voorfpoed toezingt. Vervolgens fcheidt men; de man keert weder naa zyn huis ; en het is met gebruikeJyk, dat hy by zyne vrouw woone, dan na dat zy haare eerfte maandeJykfche zuivering gehad heeft. Dit tydftip $s niet alleen voor de Bramins, maar ook vpor alle de Casten, een der groote feesten, die men met de familie viert. De eerbaarheid laat niet toe ie verbaalen , aan welke buitenfpoorigheden de Indiaanen zich by dee. ze gelegenheid overgeeven. Zoo haast als de jonge vrouw in dat geval is, geeven de ouders daar bericht van aan den Man, die van zynen kant daar van kennis geeft aan *yne familie, op dat zy, ten einde van agt «lagen weder byeen koomen. Geduurende

dien