is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerredenen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

222 ©VER DE WAARDE

tegenwoordigen, die in het verborgene ziet* alles ziet, — die het goede zo wel als het kwaade, en het kwaade zo wel als het goede, het willen zo wel als het doen, het beginfel zo wel als de daad , de oorzaak zo wel als het uitwerkfcl ziet, — zyne goedkeuring te verkrygen,voor zyne goedkeuring ftaag gefchikter en waardiger te worden, dit, dit zy het doelwit van uwe verhevenfte eerzucht!

Vierde Regel: Jaagt niet zo zeer naar eere, als wel naar dat geene, wat eer aanbrengt, wat eerwaardig is; niet naar roem, maar naar dat geene, wat roemwaardig is; niet naar goedkeuring en lof, maar naar dat geene , wat goedkeuring en lof verdient. Hem , die de ' eere angstvallig najaagt, zal zy gewoonlyk ontvlieden. Hem, die al dat geene verricht," wat eer aanbrengt, en het met een goed , eenvoudig hart verricht, omdat het recht en goed is, zal in de meeste gevallen eer en goedkeuring worden toegebragt, fchoon hy dezelve ook niet had gezocht. Eene onrustige, angstvallige eerzucht, eene naauwkeurige, ons zelv'-voldoenende afmeeting van elk woord, ieder ftap , iedere verrichting aan de regelen van eere, kan volftrekt niet mst

- het