is toegevoegd aan uw favorieten.

Bijdragen tot de geschiedenis der omwenteling in 1787.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C<?4 J

ïnen, of men daaf ook iets van den Vijand vernomen had; — dezelve kwam tegen drie uuren te rug cn zcide: dat 'er verfcheide menfchen van de kant van Bunfchooten gekoomen waaren ert de tijding mede gebragt hadden, dat de Vijand den weg naar Naarden optrok. — Ik liet hierop de Troupes onder mijne ordres maande, uit malkanderen gaan, en verdeelde dezelve volgens het hier bij gevoegd Rapport, waaromtrent ik nadere ordres zal afvvagten en zal inmiddels zorgen, dat de pasfages over de Vegt, zoo veel mogelijk, zullen bezet, cn in cas van attaque verdedigt worden, maar ik kan voor de Troupes niet inftaan. — Ik heb weinig vertrouwen op dezelve; hier te Nieuwerfluijs is 't flegt gefield. De inundatie laat zich hier nog niet befpeuren, en 't Guarnifoen beflaande uit een Bataillon van Dundas, 1S0 manflerk, weigert, zo als mij gezegd word, tegens den Vijand té

ageren. Ik heb het Magazijn door den Lieu-

tcnant - Colonel Prevot laaten opneemcn en rapport bekoomen, dat 'er weinig of geene fcherpe patroonen, als mede ook zeer weinig kruijt en koogels in voorrraad zijn, en dat 'er circa voor ieder fttik canon 8 of 10 fchootea zijn, zo dat ik, in cas van attaque, in tijd van ■*wee uuren geheel utigefchooten en buiten de-

feat