is toegevoegd aan uw favorieten.

Brieven van eenige Portugeesche en Hoogduitsche jooden, aan den heer De Voltaire.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 441 )

§. iv.

Hoe de Joodfche Wet onverdraagzaam ware? Vergelyking van deeze Onverdraagzaamheid met die van eenige andere Volken.

Het is, derhalven, myn Heer, eene zekere waarheid, dat de Joodfche Wet niet alléén onverdraagzaam was : 'er is nog overig te zien, hoe zy het ware.

I. Zy was het voor de waarheid, die van andere Volken waren het voor de dwaaling. Door de Onverdraagzaamheid hunner Wetgeevingen wilden deeze Volken ongerymde Leerftellingen voorftaan , Eerdienften die de Menschlykheid onteerden, en de Deugd deeden bloezen. De Onverdraagzaamheid van de onze hadt ten oogmerke, het alleen waare Geloof, en den Eerdienst , die alleen van de Reden wordt erkend, te handhaaven.

II. Deeze Onverdraagzaamheid hadt paaien, welke andere Wetgeevingen niet gekend hebben. Zy veroorloofde den Hebreeuwen niet, vreemde Goden, noch derzelver halftarrige Aanbidders, te dulden ; maar waar ? In de Jleden, welke de Heere ons hadt gegeeven. Zy ftrekte zich, derhalven, niet uit buiten het Land; en wat 'er ook zommige Schryvers van gezegd hebben, om ons gehaat te maaken, nimmer hebben onze Vaders geloofd, dat zy door hunne Wet gelastigd waren,

Ee 5 om