Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ARNHEMS

HANDBOEKJE,

O F

NA AM-REGISTER

VAN DE

Heeren Regenten, Hooge en Mindere Amptenaren, en andere Gequalirïceerde Perfoonen; zoo Provintiaal als Quartierlyk, voor zoo verre binnen het Quartier van Veluwen refideren. Als meede;

De Funéb'ën der Heeren Schepenen, deGildemeefters, Gemeenslieden, Borger-Vaandelen, en verder alle Bedieningen binnen de Stad Arnhem. Gelyk ook ;

Het afgaan en aankomen der Posten, het vertrekken der Wagens en Beurt-Schepen, van en na voorfz. Stad, Voor het Jaar 1792.

Te ARNHEM,

By PAULUS NYHOFF, Boekverkoper m de Bakkerffraat. Met Privilegie.

Sluiten