is toegevoegd aan uw favorieten.

Anna.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2i8 A N N A.

weest zijn, om haar tot een huuwlijk met hem te overreeden.

Hoe fnood ook het leeven van een ligtmis geweest

is al had hij de wetten van eer, dankbaarheid en

menschlievendheid gefchonden; al had hij alle de heiligen in den Hemel tot getuigen bij zijne valfche eeden aangeroepen , al had hij fchoonheid, onfchuld

en deugd aan zijne laage driften opgeofferd dan

nog zal een Man van zulken charakter, fchoon hij befmet was door alle ondeugden, voor welken de menfchelijke natuure, in haaren meest verbasterden ftaat, vatbaar is, zich verbeelden, gerechtigd te zijn tot de belanglooze liefde van het zuiver en onbezoedeld hart van elke Vrouw, die zijnen bedorven fmaak mogt

treffen< . Wanneer de vuurige wenfchen, welken

wij in de hitte onzer verbeelding gevormd hebben, ons begeven, dan zijn wij gereed, terwijl de hoop en liefde onze zinnen ftreelt, om ons van dat geluk te verzekeren, welk het naafte komt aan dat gene, waarnaar wij eerst haakten.

Anna, aangezogt door Edwin, een der fchoonlte Mannen van zijnen tijd, zoude dus, zo het al mooglijk was, dat zij haare deugd nog had behouden, zich ongetwijfeld niet aan hem aan Lord Sutton naamlijk overgeven. Haare oude vooroor-

deelen waren nog leevendig, en mooglijk vermoedde 2jj wei _ en naar waarheid dat hij had medegewerkt , om haar van de gunst en befcherming

van