is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe overzetting des Ouden Testaments met aanmerkingen voor ongeleerden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

434 Het II. BOEK der CHRONIEKEN.

laten uithouwen in de Stad Davids, waar

™? T cegr°ef' le^ende hem in ee. 14 ne met veele Specerijen en Kruiderijen van allerlei foort en kunst gevulde kist, en

Cap,

ofhii tA hU",ne d°°den n!et verb™<*" zou. oen, ot hij zou hun den oorlog aandoen Hier tW

wenden de fooden het verbranden der doX zol

voë^'eele SJL* deD Thaj™d *«^tarS chenst^eliilc vPrt[ 6 Sewoonte e" aan den afgod* wenst geJijk verklaaren: van daar is het gekomen

S^dS-'of ?-e Chri?te"e"«die £ bÖSS

volgen, deze en alle overige nlaarren h;b „„„ JL verbranden der dooden fyre&fSswrkLrdheb & Me" ^erfeheidde de tijden e wetÏÏ Wi?

«oe^eTde^f^ 1 de ^"en ifng'S groet men de dooden; na dat met Sijlia een bet*in ™> maakt was, verbrandde men ze, en het^verbranden

sssfft^ Keizer¥: J" s NcSffi

yeicmeaenis m de zoogenaamde nnu in het noordelijk Dnïtschland was w eensecn'rn?

Vcrhanrloiinn- j„ "Lt* g.ezegd is, die moet mijne

t^um^fr^Ujlt0ne, et h»™"ne mor. v o. ^ ^ d Hebr<*eos nalezen; zii ftaar in

biS: aD2e5i2irijn s,jntasma