is toegevoegd aan je favorieten.

Almanak, van vernuft en smaak voor het jaar 1790

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( )

Vervult met batige fmart, en naare boezem klagteft! Geen hnplend Lam worde meer, door Abel?* hand, geftreeld ,

Zijn veldzang zal niet meer ons grievend leed verzagten !.

Hier treurt natuur met ons om mijn gelievdenZoon; 'k Zie gtnts bet lustprieel bij 't krouklend beekje kwijnen.

Hoe vaak weergalmde diftt mijn's Abels dankbre toon , 3k Zie overal den dood door 't icb:cmretul loof ver» fchijnen!

Ik mogt, deez ugtend nog, van bange Zorgen vrij, Win'Abel! aan uw hand op gintfeheu heuvel klimmen ,

Wij zongen van Gods gunst; vaal; zag ik aan uw zij', Ook daar de zilvren maan door blauwe wolken glimmen!

Mijn Kind! 'k zal op de plaats, daar wraak uw bloed vergoot,

Van groene zooden zelv een rijzend Altaar bouwen, Wij offren God ten zoen, hier trof ons eens den dood •'k Voel, *k zal in de eeuwigheid mijn' Abel wéér aanfehou-

wcu 1 .>x «ootÏMt 8;ïm sfcov \

A. v. O.

D.

# m m

AAN