is toegevoegd aan je favorieten.

Almanak, van vernuft en smaak. Voor het jaar MDCCXCII

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C84)

Werpt hem zijn zielsvriendin, Een teder lontje toe , dit dringt zijn» boezem in. Voelt hij haar lieve hand, de zijne zagtjes drukken:

Mag hij, in haren arm gevleid, Van haren kuisfchen mond de reinfte kuschjes plukken,... Wat zaligheid!

Roept bezigheid, of pligt Hem elders,hoe word't al met vreugd door hem verrlgt! De liefde zelfs fchijut hem in zijne vlijt te fterken:

Een enkel ftondje aan haar gedagt, Schept bij vernieuwden lust om vrolijk voort te werken , Ook nieuwe kracht.

Of, zo in eenzaamheid De fchoone dichtkunst hem een dille vreugd bereidt, Dan zweeft heur lieflij* beeld voor zijn verrukte zinnen ;

Dan is zij 't voorwerp zijnes zangsr, Dan febetst hij .een tafreel, hoe zuivre harten minnen Ia fpijt des dwang*.

Het