Hedendaagsche historie of Het vervolg van de Algemeene historie [...]. XII{de.} deel [...] behelzende de historie van het Othomannische rijk.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar