is toegevoegd aan je favorieten.

De algemeene en byzondere natuurlyke historie, met de beschryving van des konings kabinet.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

, BESCHRYVING VAN DEN CARACAL. 155

tweede, en ten naaftenby zo veel als de eerfte: de linker long beftondt flegts uit twee kwabben; het hart hadt een dikken, rondagtigen, en wat linkefwaards gedraaiden, punt, daar kwamen flegts twee takken uit den boog van de groote flagader.

De tong van den caracal geleek in alles naar die van den lynx, uitgezonderd de kelkkheren, die flegts ten getale van vier waren, drie aan de regter en eene aan de Hnkerzyde; de drie van de regterzyde waren gefchikt op een ry die fchuinfch van voren naar agteren, en van buiten naar binnen, liep: de klier van de hnkerzyde was fchuinfch tegen over de agterfte klier van de regterzyde geplaatft: de ftrotklap was meer verlengd en puntiger dan die van den lynx; het verhemelte was doorfneeden met zes of zeven vooren , die ten naastenby gelyk waren aan die van het verhemelte van den lynx.

De agterherffenen waren geplaatft gelyk die van den lynx; zy woogentwee gros en vyftig grein, en de voorherflenen een once vier gros en twaalf grein

Daar waren agt tepels, vier aan weerszyde, twee op de borft, en twee op den buik; de twee eerfte van den buik waren op 't midden van den onderbuik , de twee andere waren by de kraakbeenderen der valfche ribben; de twee eerfte van de borft waren weinig verwyderd van dezelfde kraakbeenderen , de laatfte tepels waren by de liezen geplaatft.

Het hoofdje van de roede was klein en van eene kegelagtige gedaante gelyk dat van de kat; maar men zag er geene tepeltjes op, alleenlyk bemerkte men met het vergrootglas eenige oneffenheden; daar waren geene zaadblaasjes ; de zaadballen waren zeer klein en rond; hunne binnenfte zelfftandigheid was van eene geelagtige kleur; de blaas hadt eene eyronde gedaante.

Lengte der dunne darmen van den portier tot aan den blinden- V°eten' dmm£n'Iynen*

darm . . . . • 5- O O

Omtrek van den twaalfvingerigendarm op de dikfte plaatfen . . . . o. 2. 6*

Omtrek op de dunfte plaatfen . . , ' o. 2 o*

Omtrek van den nugterendarm op de dikfte plaatfen . ' . o. 2.' o*

Omtrek op de dunfte plaatfen . . . . o. 1. 9

Omtrek van den omgebogendarm op de dikfte plaatfen . o'. 3! o.

Omtrek op de dunfte plaatfen . . . . e. 2. 2.

Lengte van den blindendarm ... .0. I.'

Omtrek op de dikfte plaats . . . 0.' 2.' §"

Omtrek op de dunfte plaats . . . . o.' 1.' o.'

Omtrek van den kronkeldarm op de dikfte plaatfen . . o. 3! 7'

Omtrek op de dunfte plaatfen . . . , o. 5. o!

Omtrek van den regtendarm by den kronkeldarm . . o. 3. 7.

Omtrek van den regtendarm by den aars .... o. 3. 8.

Lengte van den kronkeldarm en den regtendarm te famengenomen. 1. 8. 0.

Lengte van de geheele darmbuis, den blindendarm daar niet mede

onder begreepen . ... . 7. 5. o.

Groote omtrek van de maag . . . 1. 6. o'.

Kleine omtrek . '. . . . . o. 11. ö!

Lengte van de lever . . . ! . o! 6. 3.

Breedte . . . . . . ' o. 6.' 4.

V 2