Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

iji DE NATUURLYKE HISTORIE

het roedehoofdje was; de plooi van de roede hadt omtrent eenen duim lengte; deszelfs koorden, de pisblaas, de zaadballen, enz. waren gelyk aan diezelfde deelen in den ram gezien.

voet. duim. lyn.

Lengte van den pens van voren tot agteren, van den muts af tot aan

het eind der bolrondheid van de linker zyde. . i. o. o.

Breedte. • • • i. o. o.

Hoogte. . . . o. 7. o.

Dwarfche omtrek van het lighaam van den pens. . 2. 8. o.

Omtrek van denzelven in de lengte genoomen, van voren by den flokdarm, en van agteren op den kruin van de groote bolrondheid

gemeeten. . . • 3. o. o>

Omtrek van den hals van den pens. . 1. 3. 6.

Diepte van de infnyding die denzelven van het lighaam fcheidt. o. 2. 6.

Omtrek van den bodem der regter bolrondheid. . 1. 6. 6.

Omtrek van den bodem der linker bolrondheid. . o. 9. 6.

Diepte der infnyding die de beide bolrondheden van een fcheidt. o. 3. o.

Lengte van den muts. . . o. 6. o.

Omtrek op de dikfte plaats. . . I. 3. o.

Groote omtrek van den boekenpens. . * o. 10. 3.

Kleine omtrek . . • o. 9. o.

Omtrek van het lighaam der lebbe in de lengte gemeeten. 2. 3. o.

Dwarfche omtrek br> de dikfte plaats. • • 1. 2. 6.

Omtrek van den flokdarm. .. • .0. 2. 6.

Omtrek van den portier. . . o. 2. 6.

Lengte der langfte tcpelen van den pens. * o. o. 1 £.

Breedte. . . • o. o. o f.

Hoogte der tuffchenfehorten van het netwerk van den muts. o. o. o£.

Middellyn van de grootfte vakken van het netwerk. . o. o. 7.

Lengte van de groef van den muts. . . o. 2. 2.

Breedte. • • • o. o. 6.

Breedte der grootfte bladen van de derde maag. . o. 1. 2.

Breedte der middelften. . • 0.0. 6.

Hoogte der grootfte plooijen van de lebbe. . o. o. 8.

Lengte der dunne darmen van den portier tot aan den blinden darm. 66. 6. o.

Omtrek van den twaalfvingerigen darm op de dikfte plaatfen. o. 2. 3.

Omtrek op de dunfte plaatfen. . . o. 2. o.

Omtrek van den nugteren darm op de dikfte plaatfen. o. 2. o.

Omtrek op de dunfte plaatfen. • • o. j. 9.

Omtrek van den omgeboogen darm op de dikfte plaatfen. o. 3. o.

Omtrek op de dunfte plaatfen. . • o. 2. 3.

Lengte van den blinden darm. • • o. 10. o.

Omtrek op de dikfte plaats. . • o. 8. 9.

Omtrek op de dunfte plaats. . • O- 7- <*»

Omtrek van den kronkeldarm op de dikfte plaatfen. • o. 7. o.

Omtrek op de dunfte plaatfen. . . o. 2. 3.

Omtrek van den regten darm by den kronkeldarm. . o. 3. o.

Omtrek van den regten darm by den aars. • °- 4- °.

Lengte van den kronkel-en regtendarm te zamen genoomen. 16. 6. o.

Lengte van de geheele darmbuis, zonder den blindendarm. 83. o. o.

Lengte van de lever. . . • o. 4. 9.

Breedte. . . . o. 8. 9.^

Sluiten