Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

248 DE NATUURLYKE HISTORIE

voet. duim. lytii

Lengte der nieren. . * °« 3* S»

Breedte. . . • o. i. 10.

Dikte. . . •"■„/• o. i. a|.

Lengte van het peesagtig middelpunt van de holle ader tot aan

de punt. • . • o. 3. i.

Breedte. • • • . o. 6. 4. Breedte van het vleezig gedeelte tuffchen het peesagtig middelpunt

en het borftbeen. . ■ • o. 2. o.

Breedte van elke zyde van het peesagtig middelpunt. o. 3. o.

Omtrek van den bodem van het hart. • o. 9. 9.

Hoogte van de punt tot aan bet begin van de longenflagader. o. 4. 8«

Hoogte van de punt af tot aan het longenzakje. . o. 3. 3.

Middellyn van de groote flagader van buiten naar buiten. o. o. 8.

Lengte van de tong. . . . o. fj. o.

Lengte van het voorfte gedeelte van het toompje tot aan het eind. o. 1. 10.

Breedte van de tong. . « 0.1. 2.

Breedte der greeven aan het verhemelte. • o. o. 3 f.

Hoogte der randen. . . • o. o. o |.

Lengte van de groote herffenen. • - « ©. 3. 2.

Breedte. . . • o. 2. 5.

Dikte. . . . o. 1. y.

Lengte van de kleine herffenen. . • c. 1. 3.

Breedte • • • • o. 1. 6.

Dikte. . . • . o. 1. 1.

Afftand tuffchen den aars en den balzak. . o. 8. o.

Hoogte van den balzak. . • o. 2. 3.

Breedte. . • • o. 1. 8.

Dikte. . . • o. 2. o.

Afftand tuffchen den balzak en de opening van de voorhuid. o. 4. 3. Afftand tuffchen de randen van de voorhuid en her. eind van het

roedehoofdje. • • . o. o. 6.

Lengte van het roedehoofdje. . • o. 1. 9.

Breedte. . . • o. o. j{.

Dikte. . . . ; o. o, 71. Lengte der roede, van de vaneenfplyting der holagtige hghaamen af

tot aan de inplanting van de voorhuid» ' • o. 8. 6",

Breedte van de roede. . « • o. o. 5.

Dikte. . . • o. o. 71.

Lengte der zaadballen. i • o. 1. 4.

Breedte. . . • o. o. 9.

Dikte. . • . o. o. 6.

Breedte van den opperbal. • • 0.0.1 \.

Dikte. . . • o. o. o|.

Lengte der afvoerende vaten. • • '.; *• 1. o.

Middellyn over het grootft gedeelte van derzelver uitgeftrektheid. o. o. of

Middellyn by de blaas. • • o. o. o |.

Groote omtrek van de pisblaas. . . 1. 1. o.

Kleine omtrek. • . • • o. 10. o.

Lengte van de zaadblaasjes» . • o. o. 10.

Breedte. . • • °* °- 4 s

Dikte. . . . o. o. 21.

Lengte van de pisbuis.' • • °- 3- 3«

Omtrek. . • . o. 1, 6.

De-

Sluiten