is toegevoegd aan uw favorieten.

Tafereel van natuur en konst; behelzende, by eene algemeene landbeschryving en beknopte historie der verscheiden volken, alle de voornaamste byzonderheden die in de bekende waereld [...] voorkomen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ic6 Tafereel van Natuur en Konst.

tig; dezelve verfchaft goede tarw en boonen, terwyl in de zwaare en zandige gronden uitmuntende garst en haver getceid worden. Het land van Kent is berugt om dcszelfs fmaakelyke kersfcn; Herefordfhire en Devonfhire verfchaffen grooten voorraad van appelen, voor appeldrank; Esfex en Cambridgefhire zyn merkwaardig, door de voortbrenginge van faffraan; Bedfordfhire en Buckinghamfhire door die van hout; en Kent en Esfex door de hop. Het hout, het welk in dit gedeelte des Eilands groeit, befiaat meestal uit eiken-esfchen-olmen-beuken-en nazei. nooten- boomen.

Ierland is een Eiland in de Wester oceaan, gelegen tusfchen de een- en- vyftig en zes- envyftig graaden noorder breedte, cn tusfchen de vyf cn tien graaden wester langte. Het is van Groot Britanje afgefchciden door ft. Georges of het lerfchc kanaal, aan het oosten ; en de afftand van kaap Redboy, in het land Antrim in Ierland, van dat gedeelte van Britanje , het welk Kintyre genoemd wordt, in Wigtounfhiré, in Schotland, is niet meer dan vyftien mylen. De grootfte langte van dit Eiland, van deszelfs zuidelyk-

ften