is toegevoegd aan je favorieten.

Eenige berichten omtrent Groot-Brittannien en Ierland.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

$T% S C H O T L A N D.

Weg, dan in de laagte dan over ysfelyke Bergen, langs eene Kust, die door de zonderlinge gedaante zoo wel als ligging haarer fleenen en klippen de fchrikkelykfte omwentelingen , verwoestingen en verbryfelingen in voorige Eeuwen verraadt. Wen vindt hier fteenen van de fchoonfte Verwen, en onder dezelven zeer vee] Graniet , cn zoo ik my niet bedriege ook Porphyr. Veele mylen ver in Zee vertoont zich langs een groot gedeelte van dien weg het Eiland Ailfa, een Rots van eene -myle hoog en van 3 in den omtrek, vol Wild en om deeze reden verhuurd voor 15 Pond Sterling 's jaars, voor 't overige niet bewoond, en zelfs gevaarlyk te beklimmen. Voorby Girvan verliest men de Zee uit het oog, en vruchtbaare, bevolkte Dalen beginnen de plaats in te neemen van de barre Streeken, die men te vooren wordt doorgevoerd. Ayr is een redelyk uitgeftrekt neeringryk Plaatsje met eene Haven. Ivilmarnock, dat daarop volgt, hecht gebouwd , doch bloeiend door verfcheiden Fabrieken, inzonderheid die van Schetfche Vloertapyten. In de Voorftad ziet men alle Huisjes, voor de Arbeiders in de Manufacluuren beftemd, van dezelfde grootte en hoogte naast eikanderen ftaan. De Bouwaart in de kleine Schotfcfie Steden is van de geen die tin' Engeland gebruikelyk is zeer onderfcheiden ; de Huizen zyn 'meest alle van vierkante blokken van vry ruwen fteen gemetfeld, hebben zeer kleine venfters en niets minder