is toegevoegd aan je favorieten.

Zakboek voor het schoone geslacht, en offer aan jong-gehuwde vrouwen [...]. Een almanach voor 1799

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 36 )

(hik vsn eene rots. Zy kunde op mynen fchouöcr, j en haare eene hand lag in de myne. Nu verbaalde zy my haare treurige gefchiedenis, welke onsi tot diep in den nagt bezig hield.

Zy was van Andos, een eiland in de zeëngte, geboortig. Op baar vyftiende jaar werd zy de gade van Callias, een ongemeen fehoonen puitf «na. Toen zy my de gelukkige dagen haarcr ee.fte heide en haaren leevensloop, geduurende haar buwelyk fchetfte, vergat zy voor eenige oooenblikken haar tegenwoordig lyden. Een bleek rood verwde nog eens haare doodsbleeke wan, Rfeni een z?gte gloed tintelde in haare blikken : haar boezem hief zich zwak, doch merkbaar on< der het gewaad, waar mede dezelve ontluien was Dit een en ander toonde my ten duldelyj fte-i', dat zy de waarheid fpvaU, toen zy my ver jtekerde, dat het zmnelyk genot in de daad bi

«eiingfte der genoegens , die zy uaar oy gcn««.

had, geweest ware. 'ie guju i»« fchüone uogen ten hemel, fprak met vcKukkfl

va