is toegevoegd aan je favorieten.

Eenige berichten omtrent de Pruissische, Oostenryksche en Siciliaansche monarchiën.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

E E N I G E

BERICHTEN

OMTRENT DE

PEU1SSISCHE, OOSTENKYKSCHE

E N

SICHIAANSCHE

M O JÏÏJL M C M 2 Ê JS?9

BENEVENS SOMMIGE DAAR AAN GRENZENDE STAATEN.

EERSTE DEEL.

IN ,sGRAAVENHAAGE% B v L van C L E E F. MD C C X C 111,