is toegevoegd aan je favorieten.

Eenige berichten omtrent de Pruissische, Oostenryksche en Siciliaansche monarchiën.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

31 8 BY&AGE.

. Naamen der Hoe veel

Profesforen. Weetenfchappen. £ékj*de

Blumenbach. Osteologie 2

Wiisberg. Pbyfiologie.

Blumenbach. Phyfiologie.

De vergeleekene Anatomie en Phyfiologie. ... 3

Wrisberg. De vafts abforbentibus. . . 2 Pathologifche Anatomie. . 2

Stromeyer. Byzondere Pathologie.

Althof. Semiotica ;

Jager. Semiotica 3

Wrisberg. De morbis muliebribus. . . 2

Fifcher. De morbis muliebribus.

Althof. Pathologie en Therapie der

Venerifche ziektens. . . 2

Murray. Pharmacie naar de nicuwfte

ontdekkingen.

Richter. De morbis Chronicis.

Stromeyer. Over de Koortsziektens.

Meyer. Over de reddingsmiddelen

der fchynbaar Dooden. . 1

Arneman. Medicina forenfts.

Meyer. ' Medicina forenfis. ... 3

Jager. Aanleiding tot Berichten om¬

trent Incifien, Advifen &c. 2

Meyer. Volks- Artfenykunde. . . 3

Arneman. Maieria Medica ö" Chirurgica.

Richter. Chirurgia Medica.

Arneman. De gehecle Curfus der Chirurgie, met operatien aan Lyken.

Fifcher. Vroedkunde, met Practicaa-

le Oeffeningen. . . . 10 a 12

Ayrer. Dier-Artzenykunde Theore¬

tisch en Pradcisch.