is toegevoegd aan uw favorieten.

Alcibiades.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

S2ö ALCIBIADES.

Eenigen. Dit is zekerlyk iets zonderlings! maar hoe gemaklyk kunnen ongevallen, —

Alc. Op ongevallen is geen Man van myne denkwyze bedagt, voor dat hem gee. ne andere bezwaarnisfen meer overfchieten, Ik geloof derhalven, hermokrates zig airede in de nabyheid bevind , doc.'i dat hy, waarfchynlyk, van den aanflag der Atlteners op Miletus gehoord hebbende, en onkundig van hunne waare fterkte, verfpieders heeft uitgezonden, en intusfchen zig in eene der zo veelvuldige Jonifchs Havens ophoud. Op hem berust myne ganfche hoop wegens de redding van Miletus. Om hem nu te vinden, laaten wy elk afzonderlyk ver. fchillende wegen langs den Oever der Zee doorkruisfchen. Die van ons allen zo gelukkig zy van hem te vinden, fnelle, vlugger dan een pyl van den boog, hem te gemoete, en fpoore hem aan om Miletus te ontzetten.

Volvrolyk bewilligden zy allen in dit voorftel, en begaaven zig daadlyk naar de onderfcheiden Havens van Jonien. Alcibiades, door antiochus vergezeld, verkoos voor zig de Havens beneden Miletus; deels vermits zy, uit hoofde der nabyheid van de Atheners ,de gevaarlykfte van allen wa- •

ren;