is toegevoegd aan je favorieten.

Verhandelingen, uitgegeeven door Teyler's Tweede genootschap.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 193 )

VIERDE HOOFDSTUK.

Proefneemingen omtrent de Verkalking van verfchillende Metaal-draaden.

D

J-V^e groote langte van yzerdraaden van verfchillende middellynen, welke door dit werktuig met zyne battery gefmolten kunnen worden, heb ik reeds in het eerfte hoofdfluk opgegeeven, om hier uit aantetoonen, welk een groot vermogen de ontlaading deezer battery hebbe. Ik zal hier alleen noch byvoegen, dat wy zes duimen yzerdraad van & duim middellyn, zynde dat zoort het welk onder n° i verkocht wordt, door derzei ver ontlaading gefmolten hebben, daar het dikfle yzerdraad, het geen men, zo ver ik weet, tot nu toe heeft kunnen fmelten,' «° 5 is, zynde van ^ duim middellyn.

De verfchynzelen, die er by het fmelten van yzerdraad door de ontlaading deezer battery gepaard gaan, overtreffen verre die der fmeltingen, welken men door andere werktuigen gedaan heeft. Wanneer

£ h men