is toegevoegd aan uw favorieten.
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

jo8 over. den hollandsen smaak

van deeze twee meesters fchoone werken in ons land bezit, en zy beiden onder het gebied van onzen Staat 'geboren zyn, of gewoond hebben.

abraham van diepenbeek was een Glasfchiider, waarfchynlyk in zyn geboorteplaats 's Hertogenbosch, en begaf zig onder Rubens leertugt, alwaar hy een bekwaam kunftenaar werd in het famenftellen van groote werken en uitgebreide hiftorifche en dichtkundige voorftellingen — Hy volgde zyns meesters fmaak, maar bereikte dien top van volmaaktheid niet. Zyn koloriet valt wat in het geele.

theodoor van tulden volgde ook Rubens fmaak, fchoon hy dien uitgeftrekten geest niet bezat: zyne tekening is niet naar de Antiquen gevolgd, doch ook niet het gemeenfte leeven voorftellende : zyn koloriet vleeschachtiger en doorwerkter dan dat van zynen meester: de twee ftukken onder anderen, door hem op de Oranjezaal gefchilderd, welke het eene de Cyclopen, en het andere Venus met de wapenen van ^neas voorftellen , zyn ten aanzien van het koloriet als meesterftukken aan te zien. Vleeschachtiger kan'men zig geen gefchilderde beelden voorftellen: deeze twee ftukken zyn naar de tekeningen van den Heer A. Schouman, door Tanjè in 't koper gebragt. In de gallery van Saltzthal zoude, naar my door den Heer Camper 0') berigt is, een allerfchoonst ftuk van deezen meester pronken. — Zyne ordonnantiën zvn meest uit de Fabel-hiftorie ontleend: op 't Stad, J huis

05 Zoon van den beroemden Heer p. camper, voorheen Profesfor te Groningen.