Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERHANDELINGEN

E N

WAARNEEMINGEN

OVER DE

NATUURLIJKE HISTORIE,

MEERENDEELS VAN ONS

VADERLAND,

DOOR

JOFJANNES FLORENT1US MARTINET,

MEESTER DER VRIJE KONSTEN, DOCTOR in de WIJSBEGEERTE, LID VAN DE HOLLANDSCHE, ZEEUWSCHE EN GELDEItSCHE MAATSCHAPPIJEN DER WEETENSCHAPPEN TE HAARLEM , ROTTERDAM, VLISSINGEN EN ARNHEM j EN predikant TE ZUTPHEN.

MET PU'ATEN,

te AMSTERDAM bij J O HANNES ALLAH.

MDCCXCV.

VADERLAND,

Sluiten