is toegevoegd aan je favorieten.

Reis van lord Macartneij, naar China.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i94 BRITSCH GEZANTSCHAP

TVaarnee- „ ke , als van een' tweeden kegel, de mingen piek in ,je hoogte oprees. Doch,

omtrent " °

Tenerife. „ na herhaalde poogingen om voorttegaan, STwSi » bleek het ras' dat het voorneemen ontigflen uitvoerlijk was. De oppervlakte des

van Wiin- . .11/.

maand „ gronds beftond uit een bed losfen puim1792' „ fteen en asch* daar men bij iederen ftap ,, diep in zonk, en waaruit, op elke druk„ king, een dik zwavelachtig ftof, van

„ een' verftikkenden aart , opging.

„ Ten zelven tijde, nam de ftorm geweldig toe. De thermometer daalde tot het „ vriespunt. De regendroppels vielen half bevrooren neer, en men nam waar, dat „ zij een' zoutachtigen fmaak hadden. „ Eindelijk, waren ook de krachten der reizigers van vermoeinis ten eenemaal „ uitgeput, en de zwaarigheden onover„ koomlijk. Dus al wat moogiijk was, gedaan, en geen andere keus te doen „ hebbende, zagen zij van hun voornees, men af, en keerden naar de plaats, daar „ zij hunne paarden en muilezels gelaaten „ hadden , te rug. Zoo ras deeze dieren „ bemerkten, dat men hen omkeerde, om ,, neerwaard te gaan, vingen zij aan, uit „ al hunne magt te rennen; en men had

geen